Firma Handlowo – Usługowa "JUBIN"

Usługi P.POŻ : +48 512 005 998 | gasnice@onet.pl |

Usługi BHP :  +48 503 002 592 | greda.bhp@wp.pl |

Projekty i dokumentacja

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Zajmujemy się opracowywaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i ustalaniem norm ochrony przeciwpożarowej na życzenie klienta. Do każdego zlecenia podchodzimy w pełni profesjonalnie i indywidualnie. Wyznaczamy zasady, których należy przestrzegać w przypadku pożaru oraz innego zagrożenia wymagającego zachowania szczególnej ostrożności lub ewakuacji. Wykwalifikowani pracownicy są w stanie zaproponować idealne rozwiązanie dla każdego obiektu.

Doświadczenie i szeroka wiedza techniczna pomaga nam realizować zlecenia na wysokim poziomie. Tworzymy strategie zgodne z przepisami prawa.

Czym jest i co powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego? Czy ten dokument powinien znajdować się w Twoim obiekcie?

Jeśli masz jakieś wątpliwości, skontaktuj się z nami, odpowiemy na wszystkie pytania i wycenimy opracowanie tego dokumentu dla Twojego budynku. Nasza firma posiada niezbędne doświadczenie i uprawnienia w realizacji takich opracowań. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – czym jest?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest zbiorem zasad, według których powinny zachowywać się wszystkie osoby przebywające w budynku w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub konieczności ewakuacji. Niniejszy zbiór norm odnosi się do kwestii organizacyjnych, technicznych i porządkowych. Zastosowanie rekomendowanych reguł znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa w obiekcie. Dokument zawiera złożoną strategię działania w przypadku wystąpienia pożaru lub innej sytuacji kryzysowej. Wszyscy pracownicy i osoby regularnie przebywające w konkretnym obiekcie są zobowiązane do znajomości i przestrzegania opracowanych zaleceń. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być zawsze dopasowana do specyfiki budynku oraz jego użytkowników.

Dokumentacja przeciwpożarowa

Jaką dokumentacją powinien dysponować Twój obiekt? Jak często należy ją aktualizować?

Odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku to absolutnie priorytetowe kwestia dla każdego właściciela i zarządcy budynku. Mowa tutaj zarówno o odpowiednim wyposażeniu budynku, przeszkoleniu użytkowników obiektu, jak również o sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji, której wymagają przepisy przeciwpożarowe.

Na zlecenie opracujemy:

 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
 • Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej
 • Plany ewakuacyjne
 • Operat przeciwpożarowy
 • Ocena zagrożenia wybuchem
 • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem
 • Symulacja CFD
 • Scenariusz pożarowy

Dokumentacja ppoż. to obowiązkowa kwestia dla każdego budynku.

Skontaktuj się z nami, a opracujemy ją dla Ciebie.

Uzgadnianie projektów z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

 • Opracowanie ekspertyz ochrony przeciwpożarowej, w tym rozwiązań zastępczych w stosunku do wymaganych przepisami techniczno- budowlanymi rozporządzeń
 • Opracowanie opinii dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa w obiekcie
 • Opiniowanie rozwiązań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Opracowanie ocen i analiz z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Uzgodnienie dokumentacji projektowej z zakresu instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej
 • Opracowanie rozwiązań zamiennych, w przypadku pojawienia się odstępstw od aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej
 • Audyt przeciwpożarowy

Przygotowanie budynków do odbioru i kontroli przez Państwową Straż Pożarną

Nasza oferta obejmuje doradztwo oraz wsparcie w zakresie ochrony przeciwpożarowej na każdym etapie Twojej inwestycji. Współpracujemy z rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wykonujemy przygotowanie obiektów do odbioru lub kontroli przez PSP.

Zakres usług obejmuje m.in.:

 • sprawdzenie warunków ochrony przeciwpożarowej budynku,
 • wykonanie niezbędnych czynności tak, aby budynek w pełni spełniał wymagania względem przepisów ochrony przeciwpożarowej,
 • usunięcie nieprawidłowości oraz wyposażenie w brakujące urządzenia ppoż., niezbędne oznakowanie,
 • sprawdzenie i przygotowanie dokumentacji koniecznej do odbioru budynku przez Państwową Straż Pożarną,
 • przygotowanie powiadomienia do właściwej Komendy PSP o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.